Sinnenas Ö,
Laxön

Sinnenas Ö, Laxön är en riktig naturpärla beläget mitt i Dalälven i Älvkarleby kommun. En plats där rogivande och stark natur möter kultur och framtidstänkande i ett. Fram till 1880-talet var ön mest känd för laxen och både kronan, kyrkan och allmogen ville få sin del av laxfisket. I slutet av 1880-talet upptäcktes ön av Svea Ingenjörregementet som gjorde den till sitt sommarläger. I 100 år efter det återkom militären till Laxön och Älvkarleby för att utbilda sig i broslagning över älven. Regementet uppförde också de byggnader som än i dag bidrar till öns unika karaktär.

I början av 1900-talet blev området även känt genom bygget av ett av Sveriges första stora vattenkraftverk. Varje år, söndagen före midsommar, öppnas dammluckorna och vattnet forsar fritt i fallfårorna under Fallens Dag.

Efter omfattande och varsamma renoveringar har husen på Laxön fyllts med nya verksamheter. Officersvillorna har t ex blivit vandrarhem och gamla manskapsmässen är numera en välbesökt restaurang. Konstnärer och konsthantverkare huserar i några av husen och i officersmässen finns fest- och konferenslokaler. Laxen finns fortfarande vid Laxön – under lekperioden kan du om du har tur se dem hoppa i Kungsådran, som den fåran av Dalälven heter som det alltid rinner vatten i. Både lax och havsöring vandrar upp här. Det finns fina promenadrundor kring ön och dess omgivningar.